Daugavpils, 31.03.2023 08:54

Nomaināmo gaismekļu kopīgā jauda bez zudumiem

235 200

W

Enerģijas patēriņš diennaktī

844

kW/h

Ekonomija diennaktī

1 724

kW/h

Robežlielums: Rh 200 μg/m3
Robežlielums: Ldiena 65 dB(A)
Robežlielums: R8h 10 mg/m3
Robežlielums: Rd 35 μg/m3