Daugavpils, 17.05.2021 17:48

Nomaināmo gaismekļu kopīgā jauda bez zudumiem

235 200

W

Enerģijas patēriņš diennaktī

583

kW/h

Ekonomija diennaktī

1 190

kW/h

Robežlielums: Rh 200 μg/m3
Robežlielums: Ldiena 65 dB(A)
Robežlielums: R8h 10 mg/m3
Robežlielums: Rd 35 μg/m3