Mežparka estrāde

Enerģijas uzglabāšanas sistēmas lauksaimniecībai

Ar katru gadu elektroenerģija kļūst aizvien būtiskāks resurss jebkurā saimniecībā – neatkarīgi no tās izmēra un darbības veida. Taču daudzām saimniecībām, īpaši lauku apvidos, joprojām ir problēmas, kas saistītas ar tīkla savienojamību un uzticamību. Turklāt elektroenerģijas cena svārstās, un tai ir tendence ilgtermiņā pieaugt. Enerģijas uzglabāšanas sistēmas piedāvā šim problēmām ilgtspējīgu risinājumu, kas ļauj saimniecībām efektīvi izmantot pašu saražoto elektroenerģiju.

Enerģijas uzglabāšanas sistēma jeb ESS (saīsināti no angļu Energy Storage System) ir iekārta vai sistēma, kas paredzēta, lai uzkrātu lieko (pārražoto) elektroenerģiju zema patēriņa laikā un izlietotu to vēlāk. Parasti to izmanto, lai uzglabātu elektroenerģiju no atjaunīgiem avotiem, piemēram, saules paneļiem vai vēja turbīnām. Latvijā šī ir salīdzinoši jauna tehnoloģija, savukārt, citās Eiropas valstīs ESS sistēmas pēdējos gados gūst arvien lielāku popularitāti, t.sk. lauksaimnieku vidū.

Daži piemēri ESS sistēmu pielietojumam saimniecībās
Pārražotās enerģijas uzglabāšana.
 Enerģijas uzglabāšanas sistēmas optimizē enerģijas izmantošanu, uzglabājot elektroenerģijas pārpalikumu, piemēram, saules parka maksimālās ražošanas periodos, un ļaujot to izmantot vēlāk, kad ir liels patēriņš, bet ražošanas jauda to vairs nenosedz. Tas ļauj saimniecībām maksimāli izmantot atjaunīgo enerģiju, samazinot enerģijas izmaksas un atkarību no elektropārvades…