Mežparka estrāde

Saules paneļi un akumulatori

Saules paneļu efektivitāte pieaug. To sistēmu darbību uzlabo arī saules ģeneratoru komplektējošo iekārtu tehnoloģiskais progress.Saules parki tiek būvēti un integrēti tā, lai maksimāli izmantotu visu saražoto elektrību pašpatēriņam jeb pārražoto enerģiju uzglabātu elektrības akumulatoros. Tas ļauj efektīvāk izmantot saražoto enerģiju un stabilizēt tīklu.

Saules fotovoltu paneļi kļuvuši izturīgāki un ilgtspējīgāki, kas samazina nepieciešamību tos mainīt. Pašlaik Latvijas tirgū ir liels saules fotovoltu paneļu piedāvājums, kurā var viegli apjukt. Nereti komersanti piedāvā iekārtas, kas vairs neatbilst pieejamās tehnoloģijas piedāvājumam. Taču jāņem vērā, ka tehnoloģijas un risinājumi nepārtraukti attīstās. Viens no šādiem jauninājumiem ir saules paneļu izmantošana augkopībā, kad ir nepieciešamība pēc atjaunīgajiem energoresursiem, bet nav pieejama pietiekama jumta platība vai zeme tiek izmantota saimniecībā. 

Agro fotovoltu paneļu stiprinājumi Eiropā kļūst arvien populārāki, to veicina Eiropas Savienības Zaļais kurss un vēlme izmantot lauksaimniecības zemi maksimāli efektīvi. Par lauksaimniecības zemes, it īpaši platību  ar kvalitatīvu organisko augsni efektīvu izmantošanu iestājas arī Zemnieku saeima. Iespējams, lielisks risinājums, kas apvieno gan videi draudzīgās elektrības ražošanu, samazinot energoresursu izmaksas, gan iespēju turpināt izmantot lauksaimniecības zemi kultūraugu audzēšanai, lopkopībai vai citiem nolūkiem, ir Agro-photovoltaic zemes konstrukcijas. Tā ir saules fotovoltu paneļu uzstādīšanas metode, kas ļauj zem tiem pārvietoties mazai lauksaimniecības tehnikai, ganīties lopiem, audzēt krūmaugus vai citus augus. Saules fotovoltu paneļu novietojums ir izstrādāts tā, lai ēnojums būtu optimāls un ļautu daudzām kultūraugu sugām augt zem saules paneļiem. Uzstādot šādas sistēmas, ir iespējams izmantot lielākas platības saules fotovoltu paneļu uzstādīšanai, palielinot ikdienā saražotās enerģijas daudzumu un vienlaikus neizniekojot saimniecībā izmantojamo zemi.

Akumulatori

Enerģijas uzglabāšana akumulatoros ir būtiska saules enerģijas sistēmas sastāvdaļa. Aumulatori ļauj uzglabāt dienā iegūto saules enerģiju un izmantot to naktī vai dienās, kad saules enerģija ir nepietiekama. Jo lielāka akumulatora ietilpība, jo ilgāk tas var nodrošināt nepārtrauktu enerģijas piegādi nepieciešamajā apjomā.

Lai pilnībā izmantotu saules paneļu sniegtās priekšrocības, akumulatoru uzstādīšana ir ne vien ieteicama, bet bieži vien arī nepieciešama. Enerģijas patēriņš parasti  nesakrīt ar saules fotovoltu ražošanas grafiku. Akumulatori ļauj uzglabāt dienas laikā saražoto pārpalikuma enerģiju un izmantot to vēlāk, nodrošinot, ka enerģija netiek izšķiesta un ir pieejama, kad tā ir visvairāk nepieciešama. Ne velti pieprasījums pēc saules fotovoltu paneļiem pieaug – cilvēki dod priekšroku saules enerģijai ne tikai vides apsvērumu dēļ, bet arī vēloties lielāku enerģētisko neatkarību. Akumulatori palīdz sasniegt šo mērķi, ļaujot mājsaimniecībām un uzņēmumiem būt mazāk atkarīgiem no centrālā enerģijas tīkla. Šī neatkarība ir īpaši svarīga apstākļos, kad ir nestabils centrālais tīkls vai augstas enerģijas izmaksas. Izmantojot akumulatorus, saules paneļu sistēmas var darboties ar augstāku efektivitāti. Enerģijas uzglabāšana ļauj samazināt vajadzību pirkt enerģiju no tīkla augsta pieprasījuma stundās, kad tarifi parasti ir augstāki. Tādējādi akumulatori ne tikai palielina enerģijas izmantošanas efektivitāti, bet arī palīdz samazināt kopējās enerģijas izmaksas. Saules paneļu un akumulatoru kombinācija ļauj vēl efektīvāk samazināt fosilo kurināmo izmantošanu un CO2 emisijas.

Lai sistēma būtu efektīva visā tās kalpošanas laikā, vēlams noslēgt apkalpošanas līgumu ar piegādātāju. Šis līgums nodrošina sistēmas ikdienas uzraudzību, izmantojot attālināto piekļuvi, lai laicīgi pamanītu un novērstu iespējamās problēmas vai efektivitātes krišanos.

Detalizētu raksturojumu par saules paneļu un akumulatoru darbību komentē SIA Lucidus Atjaunīgo energoresursu nodaļas vadītājs Māris Endziņš.

– Kā ir attīstījusies šī tehnoloģija? 

Māris: – Katrai tehnoloģijai ir savi plusi un mīnusi. Saules paneļi atrisina daļu iespējamo problēmu un sniedz arī citu ieguvumu. Tiesa, saules paneļi ražo sezonāli un ražo tad, kad potenciāli tīklā ir vislētākā enerģija. Ir lieli un mazi saules paneļu parki, un vienlaicīga ražošana bieži veido pārprodukciju. Situācija ir labvēlīga, ja saražoto ir iespējams izlietot, ja nav, tad var sekot ierobežojumi no tīkla, kas savukārt var novest pie aizlieguma uzglabāt enerģiju tīklā. Šādas situācijas gadījumā aktuāli ir rast enerģijas glabāšanas veidu. SIA Lucidus piedāvā akumulatoru sistēmas – tie nav saules paneļi, bet ir saistīti ar šo tehnoloģiju.

 – Vai tehnoloģija spēs nodrošināt saimniecības darbībai pietiekami daudz enerģijas?

Māris: – Tiešais ieguvumu, uzglabājot pašu saražoto enerģiju, ir enerģijas cena. Ja ir liels patērētājs, piemēram, graudu kalte vai automatizēta līnija, tad, iespējams, ir mainīgi enerģijas tarifi (biržas cenas). Attiecīgi SIA Lucidus bateriju sistēma, ko patērētājs vasarā var izmantot pašu saražotās enerģijas uzglabāšanai un lietošanai, var kalpot kā uzglabātājs lētākas enerģijas iegādei arī ziemā. Sistēmas darbība ir ļoti vienkārša, naktī – uzlādē, kad biržas cenas ir zemākas un lieto, kad tās ir augstākas.

Ir iespējama situācija, ka konkrētā gada periodā enerģijas ir nepieciešams vairāk nekā tīkls spēj nodrošināt vai arī ka nevēlamies maksāt par lielas jaudas pieslēgumu visu gadu, tas nepieciešams tikai īslaicīgi. Tad risinājums var būt akumulatoru sistēma, kas darbojas paralēli ar tīklu.

– Kāds ir vislielākais ieguvums šādas tehnoloģijas lietotājam?

Māris: – Protams, cena ir viens no lielajiem plusiem, bet ir arī stabila enerģijas apgāde, jo akumulatora sistēmas atkarībā no ražotāja un uzstādīšanas spēj uzlabot enerģijas kvalitāti. Piemēram, automatizētās līnijas gadījumā ir svarīgi, lai nebūtu pārrāvumu vai sprieguma kritumu. Automātikai, kas mēdz būt jutīga, akumulatoru sistēma nodrošina stabilu, nemainīgu strāvas kvalitāti. Atkārtoti uzsvēršu arī finansiālo pusi – ne tikai pievilcīgu enerģijas cenu, bet arī zemas sistēmas apkalpošanas izmaksas, to, ka nav vajadzības regulāri veikt remontus.

– Kā ar uzturēšanas izmaksām un remontu?

Māris: Modernās akumulatoru sistēmas ir ļoti viegli apkalpojamas, vairāk nav nepieciešamības veikt kādu konkrētu šķidrumu uzpildi vai jāstudē sarežģītas instrukcijas. Sistēmas ir automatizētas un veic self check (paškontroli) konkrētos brīžos, ja tiek konstatētas darbības problēmas, tiek izsūtīts paziņojums par nepieciešamajiem labojumiem. Papildus tiek ziņotas arī par nepieciešamu iekārtas apkopi, piemēram, ja ventilācijas sistēmas filtrs ir aizsērējis.  Savukārt lielākas apkopes nepieciešamas reizi gadā. Arī iekārtu labošana ir parocīga – iespējama akumulatoru maiņa pa blokiem.

– Kāds ir garantijas periods?

Māris: Fiziskā garantija akumulatoru sistēmām ir pieci gadi, bet līdzīgi kā automašīnām šeit varētu būt divi garantijas kritēriji. Viens no tiem ir definējams gados, otrs – kā uzlādes / izlādes ciklu skaits. Parasti rēķina, vienu vai divus ciklus diennaktī. Situācijas var būt dažādas, iespējams, ka akumulatori ir uzlikti tādā vietā, kur ciklu skaits ir lielāks. Tādā gadījumā ir iespējams ātrāk sasniegt noteikto garantijas slieksni. Tomēr, nominālais kalpošanas laiks ir 10 gadi un vairāk.Citi ražotāji norāda, ka papildu piecu gadu garantijai, ja nav sasniegts maksimālais ciklu skaits, tiek noteikta papildus ierobežota garantija vēl uz pieciem gadiem. Tātad, pieci gadi ir fiziskā garantija, bet vēl piecus gadus ražotājs nodrošina detaļu piegādi.  

– Kādus saules paneļu risinājums piedāvājat?

Māris: Saules panelis ir viena no tehnoloģijas sastāvdaļām, būtībā tā ir ražošanas virsma. Tikpat svarīga ir arī no paneļa saražotās enerģijas konversija un enerģijas uzglabāšana. Mēs piedāvājam dažādu izmēru paneļus. Piemēram, lielām saimniecības ēkām noteikti izdevīgāki ir lielāki paneļi. Saules paneļu novietošana iespējama arī uz zemes, arī tādās situācijas izmēri paneļiem ir pielāgojami. Respektīvi, panelis tiek piemeklēts pēc novietošanas vietas un pēc sistēmas lieluma.

– Cik ātri šāds ieguldījums atmaksāsies saimniecībām Latvijā?

Māris: Atkarībā no ieguldījuma mērķa. Ja runā par tiešo ieguvumu no elektroenerģijas cenu starpības, tad nesen man viens kungs parādīja ļoti vienkāršu matemātiku. Pieņemsim, ka ir 6000 cikli. Pēc iekārtas ietilpības skatāmies, cik enerģijas tā savā mūžā izlaidīs cauri. Tad paskatāmies pašreizējo enerģijas zemāko un augstāko cenu, šo starpību pareizinām, tādējādi iegūstot rezultātu par finansiālo ieguvumu attiecībā uz baterijas mūžu. Protams, šādi rezultāti ir aptuveni, jo enerģijas cenas ir mainīgas un akumulatoru ietilpība ar laiku samazinās (degradē), bet pirmajam ieskatam derēs. Akumulatoru sistēmām tie atmaksāšanās varētu būt seši gadi, dažos gadījumos pat pieci gadi.

– Kā visa sistēma ietekmē lauksaimniecības nozari?

Māris: Esam sazinājušies ar LAD, un noskaidrojām ka viņi atbalsta šādus enerģijas uzkrājējus, ja liek vienlaicīgi kopā ar saules paneļiem. Iespējams, kādā no nākamajiem atbalsta periodiem apstiprinās enerģijas uzkrājējus atsevišķi. Kā jau teicu, pašpatēriņa uzkrājums ir viena no lietām, ko varam nodrošināt, bet ir vēl arī citas. Viss ir atkarīgs no tā, kā finansējošās institūcijas uztver enerģijas uzkrāšanas sistēmas. Zemnieku saimniecības gadījumā LAD, SIA gadījumā, piemēram, Altum.

– Kādi galvenie parametri jāņem vērā lauksaimniekiem, iegādājoties šādu sistēmu?

Māris: Pirmkārt, ir jāiepazīstas ar potenciālajiem ieguvumiem, vai primāri ir tikai uzglabāt pašu saražoto enerģiju. Saprast, vai vēlme saistās ar elektroapgādes, tīkla vai enerģijas kvalitātes problēmām. Protams, sistēma būs aktuāla, ja ir nepieciešams īstermiņa jaudas palielinājums. Ir svarīgi saprast, cik no šiem punktiem saimniecībai ir svarīgi.

Noteikti iesaku sākt ar saimniecības patēriņa pārbaudi. Noskaidrot, vai plānota saules paneļu stacija, ja ir, tad jāizvērtē ražošanas potenciāls – cik daudz varam saražot. Bez tam iesaku padomāt par saules stacijas novietojumu, vai ir pieejama vieta. Manuprāt, galvenais ir vērsties pie speciālistiem, kas spēj sīki izskaidrot visus tehniskos parametrus, pieejamību, izmēru, nepieciešamos finanšu ieguldījumus un atbalsta veidus. To noteikti iespējams paveikt, zvanot mums, viss, kas sarunai nepieciešams, ir saimniecības izmērs, potenciālā klienta vēlmes, patēriņa rādītāji un mērķis, ko saimnieks vēlas sasniegt.

Aicinu Jūs apmeklēt Traktordienu 2024, kurās piedalīsimies arī mēs. Droši pierakstieties uz konsultāciju pie manis un maniem kolēģiem un noskaidrosim precīzas Jūsu vajadzības un veiksim izmaksu aprēķinus. Pierakstu meklējiet pievienotajā bukletā.