Mūsu realizētie projekti

Rīgas Stradiņa Universitātes dienesta viesnīca, Dārza iela 5