Elektrosadaļņu ražošana

Elektrosadaļņu izgatavošana rūpnieciskiem un civiliem objektiem, kā arī sabiedriskā un privātā sektora lietošanai. Sertificēti ABB un SCHNEIDER ELECTRIC elektronisko paneļu būvnieki atbilstoši standartam LVS EN 61439-2.

Elektrosadaļņu ražošana, montāža un serviss

Skatīt vairāk

Spēka sadalnes līdz 6300A

Uzskaites sadalnes

Visa veida spēka sadalnes – KNX sadalnes, BMS sadalnes, ARI sadalnes un to programmēšana.

Luksoforu vadības sadalnes, to programmēšana, ieregulēšana, testēšana un palaišana.

Pēc klientu pieprasījuma – sadaļņu projektu izstrāde, sadaļņu vizualizācijas, cenu piedāvājumu sagatavošana, esošo sadaļņu rekonstrukcija un modernizācija.

Elektrosadaļņu un automātikas skapju ražošana un tirdzniecība atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas standartam ISO 9001:2015 un vides pārvaldības sistēmas standartam ISO 14001:2015

Sertificēti ABB un SCHNEIDER ELECTRIC elektronisko paneļu būvnieki atbilstoši standartam LVS EN 61439-2

 

Spēka sadalnes līdz 6300A

Uzskaites sadalnes

Visa veida spēka sadalnes – KNX sadalnes, BMS sadalnes, ARI sadalnes un to programmēšana.

Luksoforu vadības sadalnes, to programmēšana, ieregulēšana, testēšana un palaišana.

Pēc klientu pieprasījuma – sadaļņu projektu izstrāde, sadaļņu vizualizācijas, cenu piedāvājumu sagatavošana, esošo sadaļņu rekonstrukcija un modernizācija.

Elektrosadaļņu un automātikas skapju ražošana un tirdzniecība atbilstoši kvalitātes vadības sistēmas standartam ISO 9001:2015 un vides pārvaldības sistēmas standartam ISO 14001:2015

Sertificēti ABB un SCHNEIDER ELECTRIC elektronisko paneļu būvnieki atbilstoši standartam LVS EN 61439-2