ITS inteliģentās satiksmes sistēmas

Inteliģentā transporta sistēma (ITS) ir informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, ko izmanto autotransporta jomā satiksmes un mobilitātes pārvaldībai un saskarnei ar citiem transporta veidiem. ITS ir obligāta mūsdienu pasaulē ar tās lielo satiksmes apjomu, lai nodrošinātu saskaņotu satiksmes pārvaldību un ļautu dažādiem lietotājiem būt labāk informētiem un padarīt ceļus drošāku un gudrāku.

 

Centralizēta Smart City programmatūras sistēma – Luciduscity

Augsta līmeņa ietvars, kas nodrošina visu sistēmas dzīves ciklu: ieviešanu, darbību, atjaunināšanu un plānošanu.

 

Platformā var integrēt jebkuru ITS lietojumprogrammu (starppilsētu satiksmes vadība, sabiedriskais transports, stāvvieta, ielu apgaismojums un VMS).

 

Nodrošina pielāgotu ITS vidi ar iespēju pievienot jaunas ITS lietojumprogrammas vai modificēt dažas no esošajām lietojumprogrammām pēc vajadzības.

 

Īpaši elastīgs, lietotājam draudzīgs un daudzvalodu grafiskais interfeiss.

 

Apkopo reāllaika datus un izmanto tos, lai pārvaldītu satiksmes darbības un prognozētu satiksmes mobilitāti. Nodrošina operatoriem un vadītājiem piekļuvi augstas kvalitātes datiem stratēģiskai plānošanai.

 

Piedāvā iegultas funkcijas uzlabotai satiksmes uzraudzībai, kas ietver satiksmes datus un sistēmas komponentu diagnostiku. Visi satiksmes rādītāji (satiksmes apjoms, ātrums utt.) un ar satiksmi saistītie dati (piemēram, signālu plāns, klīrensa jauda) tiek apkopoti un saglabāti centrālajā sistēmas arhīvā kopā ar to aptuvenajiem statistikas profiliem.